Šolski koledar za šolsko leto 2017/2018
Strokovna gimnazija Šolski center Kranj, Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj, T.: 04 280 40 00, info@sckr.si
 

1. PRIČETEK POUKA

petek, 1. september 2017

2. ZAKLJUČEK POUKA
(razdelitev spričeval)

ZAKLJUČNI LETNIKI

petek, 18. maj 2018

OSTALI LETNIKI

petek, 22. junij 2018

 
3. OCENJEVALNA OBDOBJA

Pouk v šolskem letu je organiziran v dveh ocenjevalnih obdobjih.

OCENJEVALNA OBDOBJA

TRAJANJE

OD

DO

1.

1. september 2017
(petek)

15. januar 2018
(ponedeljek)

2. zaključni letniki

16. januar 2018
(torek)

18. maj 2018
(petek)

2. ostali letniki

16. januar 2018
(torek)

21. junij 2018
(četrtek)


4. ZAKLJUČEVANJE OCEN IN REDOVALNE KONFERENCE

OCENJEVALNA OBDOBJA

TRAJANJE

zaključevanje ocen

redovalne konference

1.

15. januar 2018 (ponedeljek)

16. januar 2018 (torek)

2. zaključni letniki

16. maj 2018 (sreda)

17. maj 2018 (četrtek)

2. ostali letniki

20. junij 2018 (sreda)

21. junij 2018 (četrtek)

 

5. POČITNICE

VRSTA

TRAJANJE

OD

DO

1. JESENSKE

30. oktober 2017
(ponedeljek)

3. november 2017
(petek)

2. NOVOLETNE

25. december 2017
(ponedeljek)

2. januar 2018
(torek)

3. ZIMSKE

19. februar 2018
(ponedeljek)

23. februar 2018
(petek)

4. PRVOMAJSKE

27. april 2018
(petek)

2. maj 2018
(sreda)

5. POLETNE

26. junij 2018
(torek)

31. avgust 2018
(petek)


6. ČASOVNA REALIZACIJA

a) Delovni dnevi, prazniki

MESEC DELOVNI DNEVI PRAZNIKI, prosti dnevi, dan šole
Ostali letniki Zaključni letniki

september

21

21

/

oktober

20

20

31. oktober - dan reformacije

november

19

19

1. november - dan spomina na mrtve

december

16

16

25. december - božič
26. december - dan samostojnosti in enotnosti

januar

21

21

1. in 2. januar - novo leto

februar

14

14

8. februar - slovenski kulturni praznik -
Prešernov dan

marec

22

22

/

april

17

17

2. april - velikonočni ponedeljek
26. april - dan šole
27. april - dan upora proti okupatorju

maj

21

12 (+5)*

1. in 2. maj - praznik dela

junij

16

25. junij – dan državnosti

SKUPAJ

187

162 (+5)*

 

* Šola je dolžna organizirati pripravo na splošno maturo, poklicno maturo in zaključni izpit. Priprave potekajo od ponedeljka, 21. maja do petka, 25. maja 2018 (pet delovnih dni). Organizirana priprava se šteje kot pouk in je za dijake obvezna.

b) Pouka prosti dnevi so

  • z zakonom določeni državni prazniki in dela prosti dnevi,
  • šolske počitnice,
  • dan šole,
  • en dan za sistematične zdravstvene preglede dijakov,
  • sobote, razen, če ni z letnim delovnim načrtom šole ali navodili o razporeditvi pouka, ki jih izda minister, določeno drugače
  • in nedelje.

c) Dan šole

Dan šole bo v četrtek, 26. aprila 2018.

 

č) Pedagoške konference

DATUM Vrsta konference Ura, prostor
30. avgust 2017 (sreda) 1. uvodna konferenca ob 8. uri,
352, 316
26. september 2017 (torek) 2. pedagoška konferenca ob 14. uri,
352, 316
7. november 2017 (torek) 3. pedagoška konferenca ob 16. uri,
352, 316
5. december 2017 (torek) 4. pedagoška konferenca ob 16. uri,
352, 316
16. januar 2018 (torek) 5. pedagoška konferenca,
1. ocenjevalna konferenca
ob 16. uri,
352, 316
6. marec 2018 (torek) 6. pedagoška konferenca ob 16. uri,
352, 316
3. april 2018 (torek) 7. pedagoška konferenca ob 16. uri,
352, 316
17. maj 2018 (četrtek) 8. pedagoška konferenca,
2. ocenjevalna konferenca zaključnih letnikov
ob 12. uri,
352, 316
21. junij 2018 (četrtek) 9. pedagoška konferenca,
2. ocenjevalna konferenca ostalih letnikov

ob 14. uri,
352, 316

6. julij 2017 (sreda) 10. pedagoška konferenca po spomladanskem roku popravnih izpitov ob 16.uri,
352, 316
16. avgust 2018 (četrtek) 11. pedagoška konferenca ob 8. uri,
352, 316
18. avgust 2018 (sobota) 12. pedagoška konferenca po jesenskem roku popravnih izpitov ob 12. uri,
352, 316

 

7. VPIS IN SPREJEM NOVINCEV

Vpis in sprejem novincev bo usklajen s Pravilnikom o vpisu v srednje šole (UL RS št. 12/06, 17/06, 12/08, 107/12).

 

8. RODITELJSKI SESTANKI, SKUPNE GOVORILNE URE, PREDAVANJA ZA STARŠE

DATUM DEJAVNOST, URA

5. september 2017 (torek)

1. roditeljski sestanek za 1. in 2. letnik

7. september 2017 (četrtek)

1. roditeljski sestanek za 3. in 4. letnik

26. september 2017 (torek)

1. seja Sveta staršev

7. november 2017 (torek)

skupne govorilne ure od 17h do 18h,
1. predavanje za starše ob 18.15

5. december 2017 (torek)

skupne govorilne ure od 17h do 18h

16. januar 2018 (torek)

skupne govorilne ure od 17h do 18h

druga polovica januarja 2018

2. roditeljski sestanek

25. januar 2018 (četrtek)

2. seja Sveta Staršev

6. marec 2018 (torek)

skupne govorilne ure od 17h do 18h

21. marec 2018 (sreda)

2. predavanje za starše na SESGŠ, Cesta Staneta Žagarja 33, Kranj

3. april 2018 (torek)

zadnje skupne govorilne ure od 17h do 18h

21. junij 2018 (četrtek)

3. seja Sveta staršev

 

9. INFORMATIVNI DAN

Petek, 9. februar 2018, in sobota, 10. februar 2018.

 

10. PLANIRANE DELOVNE SOBOTE

Zap. št. Planirana delovna sobota Nadomeščanje

1.

10. februar 2018 (sobota)

informativni dan

2.

10. marec 2018 (sobota)

predmaturitetni preizkus SM

3.

18. avgust 2018 (sobota)

pedagoška konferenca po popravnih izpitih

 

11. TEKMOVANJA OZ. PRIREDITVE

Zap. št. Planirane prireditve, dogodki in drugi delovni dnevi Aktivnosti

1.

1. september 2017 (petek)

Sprejem prvošolcev

2.

6. september 2017 (sreda)

Fazanovanje

3.

28. september 2017 (četrtek)

Slavnostno slovo od maturantov generacije 2017

4.

30. november 2017 (četrtek)

Robotkov dan za osnovnošolce in Karierni dan

5.

22. december 2017 (petek)

Proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti

6.

7. februar 2018 (sreda)

Proslava pred slovenskim kulturnim praznikom

7.

9. in 10. februar 2018 (petek – sobota)

Informativni dan

8.

26. april 2018 (petek)

Dan šole 

9.

5. maj 2018 (sobota)

Maturantski ples

10.

17. maj 2018 (četrtek)

Predaja ključa

11.

18. maj 2018 (petek)

Maturantski sprevod

12.

18. junij 2018 (ponedeljek)

Zaključna prireditev za 1. letnik

13.

19. junij 2018 (torek)

Zaključna prireditev za 2. letnik

14.

20. junij 2018 (sreda)

Zaključna prireditev za 3. letnik

15.

18. – 22. junij 2018 (ponedeljek – sreda)

Delavnice za vedoželjne

16.

22. junij 2018 (petek)

Proslava pred dnevom državnosti

17.

11. julij 2018 (sreda)

Podelitev spričeval SM

 

V skladu z navodili pristojnega ministrstva si pridržujemo pravico do sprememb.

Spoštovani obiskovalec. Naše spletne strani uporabljajo piškotke. Pravno obvestilo

Sprejemam piškotke.

Pravno obvestilo